Akreditasyon ve Üyelikler

Anasayfa > Kurumsal > Akreditasyon ve Üyelikler

Borsa Istanbul (BIST)

Borsa İstanbul A.Ş. Türk sermaye piyasalarında faaliyet gösteren tüm borsaları tek bir çatı altında toplayarak 3 Nisan 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Borsa İstanbul'un temel amacı ve faaliyet alanı aşağıdaki gibidir: “Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince sermaye piyasası araçlarının, yabancı para birimlerinin, kıymetli maden ve değerli taşların ve diğer sözleşmelerin, belgelerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan varlıkların, şeffaf, verimli, rekabetçi, adil ve istikrarlı bir ortamda, serbest ticaret şartlarına uygun ve güvenli bir şekilde ticaretini sağlamak; yukarıda bahsi geçen varlıklar için alış ve satış emirlerinin eşleştirilmesini veya kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla pazarlar, alt pazarlar, platformlar, sistemler ve diğer organize pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek; keşfedilen fiyatları belirlemek ve duyurmak; yukarıda bahsedilen veya diğer borsaları veya diğer borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek; Ana Sözleşmesinde sayılan diğer faaliyetleri yürütmek.”

Borsa İstanbul Üyeleri, sermaye piyasasında faaliyet göstermeye yetkili aracı kuruluşlar ile Kıymetli Madenler ve Elmas Piyasalarında faaliyet göstermeye yetkili kuruluşlardan oluşmaktadır.

Mücevher İhracatçıları Birliği

Mücevher İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri çatısı altında kurulan 7 İhracatçı Birliğinden biridir. Temmuz 2003'te Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan, Ticaret Bakanlığı'na bağlı, yarı-kamu ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1000'den fazla şirketin üye olduğu Birlik, üyelerinin menfaatlerini korumak ve Türkiye'nin mücevherat ihracatını arttırarak sektörün yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla ihracatçılarımıza yardımcı olmayı hedeflemiştir.

Bu çerçevede, Mücevher İhracatçıları Birliği'nin başlıca amaçları şunlardır:

  • Uluslararası alanda sektörün daha iyi tanıtılmasını sağlamak,
  • Sektörel işbirlikleri kurmak,
  • Ülke menfaatlerini gözeterek sektörün ihracat hacmini büyütmek,
  • Üye firmaların ihracata yönelik faaliyetlerine rehberlik etmek,
  • İhracatçıların mesleki ilişki ve faaliyetlerini düzenlemek,
  • İhracatla ilgili her türlü soruna çözüm bulmak amacıyla girişimlerde bulunmak,
  • Yabancı alıcıların Türkiye'de doğru üreticilerle buluşmasını sağlamak.

DEMAD

DEMAD sektörün ileri gelen kurumları tarafından takdire değer bir mutabakat sonucu kurulmuştur. Kurucu üyelerimiz Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası aracı Kurum ve Kuruluşları olmakla birlikte Kuruluş amacı Türk kıymetli maden ve Taş piyasasında ortaya çıkan sorunlarla ilgili özel ve kamu kurumlarına çözüm önerileri sunmak ve bu piyasaları daha ileriye taşıyacak projeleri ortaya koymak ve gerekli çalışmaları desteklemektir.

Türkiye Kıymetli madenler piyasası 1995 yılında İstanbul Altın Borsası’nın kurulması ile organize bir piyasaya kavuşmuş. 2012 yılında Borsa İstanbul A.Ş. kurulması ile Kıymetli Maden ve Taşlar Piyasası kurularak sermaye piyasaları ile tek çatı altında toplanmıştır.

×