Anasayfa Blog Altın Makaleler Altın Kelimeler

Altın Kelimeler

by Ali Canbaz
Altın Kelimeler

Her mesleğin kendine özel bir lugatı vardır. Daha çok teknik kökenli olan bu kelimeler işimizi yaparken kullanım sıklığı ile sıradan hale gelebiliyor. Bizler için sıradan olan bu kelimeler müşteriler için anlaşılmadığı için iletişim engeli olarak karşımıza çıkıyor.

Bugün perakende müşterilerin duyduklarında anlamakta zorlanacağı 10 kelimeyi açıklayacağız. Bu kelimelere daha sonra başkalarını da eklemeye gayret göstererek kuyumculuk lugatını genişleteceğiz.

Has Altın: Altının kendinden başka herhangi bir katkı içermeyen 1000/1000 ölçeğinde en saf haline verilen isimdir. Tüm altın mamullerin fiyatlandırması baz fiyat olan has altın fiyatı üzerinden yapılır.

Ayar: Her bir ayar altının en saf hali olan 24 ayar altının 24 te birine verilen isimdir. Örneğin bir yüzüğün 24'te 14'ü altın, 24'te 10'u ise gümüşten yapılmış ise bu yüzük 14 ayar altındır.

Kırat: Has altın 24/24 ayara karşı gelirken, bir kırat 1/24'e tekabül etmektedir. Ayar ifadesinin uluslararası ifadesidir.

Montür: Mücevher mamullerin taşı takılmamış ve işlem görmemiş, yarı mamul olarak adlandırılan haline montür denilmektedir.

Sade & Sadekar: Montür bir ifade ile de sade olarak adlandırılır. Sadekar ise Montür(sade) imalatı ile iştigal eden meslek erbabıdır.

Ramat & Ramatçı: Altın ve gümüş işlenirken havaya, suya ya da toza karışan parçacıkların geri kazanılması işlemlerine ramat denilmektedir. Bu işi meslek haline getirerek yapanlara da ramatçı adı verilmektedir.

Cüruf: Metallerin veya metal içeren cevherlerin, eritildiklerinde oluşan ve metalden daha hafif oksitler ve silikatlar kompleksi olan ve yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken yan ürün olarak tanımlanmaktadır.

Çeşni: Alındığı ana kütlenin özelliklerini birebir taşıyan ve ana kütle hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olan küçük numune. Altın için altından alınan küçük numune.

Pota: Tüm altın ve gümüş gibi madenlerin eritilmesinde kullanılan yüksek sıcaklıklara dayanıklı özel kap.

Malafa: Yüzük ölçüsü almaya yarayan kuyumculuk aletidir.

Gemoloji & Gemolog:  Gemoloji, (kıymetli taş bilimi), mücevherlerde kullanılan kıymetli taşların ve süs taşlarının tanımlanması ve sınıflandırılmasıdır. Gemolog ise bu bilim ile uğraşan kişilere verilen isimdir.

İLGİLİ GÖNDERİLER

×