Anasayfa Blog Altın Makaleler Sektöre Yön Verenler - 2

Sektöre Yön Verenler - 2

by Ali Canbaz
Sektöre Yön Verenler - 2

Sektöre Yön verenler yazımızın ilkinde Darphane ve Mücevher İhracatçıları Birliğini anlatmaya çalışmıştık. Bu hafta diğer iki kurum olan Borsa İstanbul ve İstanbul Kuyumcular Odasını hakkında bilgi vereceğiz.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası:

Borsa İstanbul bünyesinde sektörün ihtiyacı olan ve en büyük girdisi olan, aynı zamanda uluslararası ve bankalar arası piyasalarda alınıp satılan külçe altının işlem görmesi amacıyla 26 Temmuz 1995 tarihinde İstanbul Altın Borsası faaliyete başlamıştır. Daha sonra sırasıyla sektörümüz ile ilgili olarak şu sırayla ilgili piyasalar açılmıştır.

9 Temmuz 1999

Gümüş ve platinin işlem görmeye başlaması

24 Mart 2000

Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasının açılması

4 Nisan 2011

Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasının açılması

17 Kasım 2011

Paladyumun işlem görmeye başlaması

 

Piyasada işlem yapma yetkisi verilenler emirlerini, belirlenen fiyat ve işlem limitleri dahilinde ve risk yönetim kuralları çerçevesinde, işlem salonunda bulunan temsilcileri aracılığı ile veya uzaktan erişim yoluyla internet üzerinden İşlem Sistemine (Kıymetli Madenler İşlem Platformu – KİT) aktarırlar.

İşlemler, fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak çok fiyat yöntemine göre yürütülmektedir. Sisteme girilen alım ve satım emirleri bilgi dağıtım ekranları vasıtasıyla aynı anda üyelere ve uluslararası piyasalara ulaştırılmaktadır.

Kıymetli madeni  satın almak veya satmak isteyen üye; alış veya satış emrini işleme konulmak üzere Borsaya iletir. İşleme konulan emrin alış emri olması ve daha önce iletilmiş olan en iyi satış emrinden fiyat olarak daha büyük veya eşit olması durumunda satıştaki emir tamamen veya kısmen karşılanabilir. İşleme konulan emrin satış emri olması ve daha önce iletilmiş olan en iyi alış emrinden fiyat olarak daha küçük veya eşit olması halinde ise alıştaki emir tamamen veya kısmen karşılanabilir.

KMP' de sürekli işlem yönteminin uygulanması esastır. Sürekli işlem yöntemi, sisteme iletilen emirlerin Borsa tarafından belirlenen işlem süreleri boyunca sürekli bir şekilde, öncelik ve işlem kurallarına uygun olarak farklı fiyat seviyelerinden eşleştirilmesi yöntemidir. Sürekli işlem seansının içinde belirlenmiş olan bir zaman diliminde tek fiyat yöntemi ile emir toplanabilir.

Tek fiyat yöntemi, sisteme iletilen emirlerin Borsa tarafından belirlenen zaman dilimleri boyunca toplanarak en çok işlem miktarını gerçekleştirecek şekilde ve öncelik kurallarına uygun olarak belirlenen tek bir işlem fiyatından eşleştirilmesi yöntemidir. Tek fiyat seansı emir toplama ve fiyat belirleme aşamalarından oluşur. Emir toplama aşamasında emirler sisteme iletilir ve fiyat-zaman önceliği kurallarına göre sıralanır, eşleştirme yapılmaz, emirler değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Fiyat belirleme aşamasında emir girilemez, emir toplama aşamasında girilen emirler değiştirilemez veya iptal edilemez. Tek fiyat yönteminin uygulandığı tek fiyat seansında sadece standart 1 kg altın için takas tarihi T+0 ve fiyat birimi USD/ONS olan emirler girilebilir.

Bugün yurt dışından yapılan ithalat izinleri ve işlemleri Borsa İstanbul da yapılmaktadır. Aracı kurumlar altın alım ve satışlarını, bankalarda aynı şekilde tüm alım ve satışlarını, merkez bankası ve Darphane de alımlarını ve satışlarını Borsa İstanbul’da gerçekleştirmektedir.

Kaynak: https://borsaistanbul.com/tr/

 

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO)

İstanbul’un değil, Türkiye’nin de önde gelen meslek odalarından biri haline gelen İKO’nun geçmişi, 1969 yılına dayanıyor. Oda, bu tarihte Dernekler Kanunu’na göre kurulmuştur. İlk unvanı, İstanbul Turistik El Sanatları İmalcileri ve Kuyumcu Sanatkârları Derneği iken 507 sayılı kanuna 3741 sayılı kanuna eklenen 10. maddeyle “dernek” deyimi, “oda” olarak değiştirildi. Bu kapsamda, 24.03.1996 tarihinde yapılan Genel Kurul’da ünvanı “İstanbul Kuyumcu Esnaf ve Sanatkarları Odası” oldu.

 

Kuyumcular, bugün tarihi yarımadanın merkezinde yer alan İstanbul Kuyumcular Odası’nın 7 katlı modern binasında ve Kuyumcukent’te bulunan hizmet ofisinde, birçok hizmeti, hafta içi 09.00- 18.00 saatleri arasında kolaylıkla alabilmektedirler. On bini aşan üyesi ile sektörü yurt içinde ve yurt dışındaki piyasalarda gelişmesi ve tanıtılmasında öncü rol üstlenmektedir.

 

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), günümüzde, Üyelerinin ihtiyaçlarını en rahat şekilde karşılamasını sağlamakta ve modern teknolojinin avantajlarını kullanarak ihracat ve ithalat expertiz raporlarına, ayar evinden yayınlara kadar birçok farklı alanda kuyumculara hizmet sunmaktadır.

https://www.iko.org.tr/

İLGİLİ GÖNDERİLER

×