Anasayfa Blog Altın Makaleler Sektöre Yön Verenler - 1

Sektöre Yön Verenler - 1

by Ali Canbaz
Sektöre Yön Verenler - 1

Kuyumculuk sektörü geçmişten günümüze kadar olan tarihsel geçmişi ile köklü bir sektör. Kendi içinde altın, gümüş, pırlanta, elmas gibi birçok branş ve bu branşlarda onlarca alt iş kolunu barındıran sektörün elbette belli karar alıcılar ve kurumlar tarafından desteklenmesi ve yönlendirilmesi çok doğal bir durum.

Her biri kendi varoluş gerekçesini yerine getirmek suretiyle sektöre yön vermeye, çözüm üretmeye, gelişmesine katkı sağlamakta ve her geçen gün bu misyonlarını daha da güçlendirmektedirler.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre, madeni ufaklık ve hatıra para, Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarının basımı, resmi mühürlerin, madalyon, madalya ve nişanların üretimi, her çeşit vize ve harç pulları ile değerli kâğıtların basımı ve dağıtımı görevleri yürütülmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı kuruluş olarak faaliyetlerini sürdüren Darphane ve Damga Matbaa Genel Müdürlüğü’nün merkezi İstanbul’dadır. İstanbul’da iki ayrı binada hizmet veren kurumun Genel Yönetim ile Darphane bölümü, Beşiktaş Balmumcu’ da ki Genel Müdürlük binasındadır.  

Damga Matbaası bölümü ise 1726 yılından beri hizmet verilen Topkapı Sarayı avlusundaki eski Darphane (Darphane-i Amire) binalarından 2012 yılı Mart ayı itibariyle Kartal Cevizli’ de ki yeni hizmet binasına taşınmıştır.  

 Darphane hali hazırda piyasalarda alınıp - satılan sarrafiye grubu ürünlerin tek üreticisi olması nedeniyle en büyük üretici konumundadır. Ayrıca yapılan ithalatlarda sektöre en doğru ve güvenilir resmi desteği vermekle görevlidir.

Kaynak: https://www.darphane.gov.tr/

 

Mücevher İhracatçıları Birliği

 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri çatısı altında kurulan 6 İhracatçı Birliğinden biridir. Temmuz 2003'te Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan, Ticaret Bakanlığı'na bağlı, yarı-kamu ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1000'den fazla şirketin üye olduğu Birlik, üyelerinin menfaatlerini korumak ve Türkiye'nin mücevherat ihracatını arttırarak sektörün yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla ihracatçılarımıza yardımcı olmayı hedeflemiştir. 

Bu çerçevede, Mücevher İhracatçıları Birliği'nin başlıca amaçları şunlardır:

  • Uluslararası alanda sektörün daha iyi tanıtılmasını sağlamak, 
  • Sektörel işbirlikleri kurmak,
  • Ülke menfaatlerini gözeterek sektörün ihracat hacmini büyütmek,
  • Üye firmaların ihracata yönelik faaliyetlerine rehberlik etmek,
  • İhracatçıların mesleki ilişki ve faaliyetlerini düzenlemek, 
  • İhracatla ilgili her türlü soruna çözüm bulmak amacıyla girişimlerde bulunmak, 
  • Yabancı alıcıların Türkiye'de doğru üreticilerle buluşmasını sağlamak.

Bu amaçlara yönelik olarak Birlik, Türk mücevher ürünlerinin dünya pazarlarına tanıtmak için seminerler, yarışmalar, fuar ve sergiler organize eder; Türkiye'den potansiyel ihracat pazarlarına ticaret heyetleri ve çeşitli ülkelerden Türkiye'ye alım heyetleri düzenler; Birliğin hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayabilecek kuruluşlarla işbirliği yapar; uluslararası kanunlar ile ithalatçı ülkelerin ticaret yönetmeliklerindeki son düzenlemeleri takip eder ve üyelerini bilgilendirir; önemli pazarlar ve alt sektörlerle ilgili pazar araştırmaları yapar; düzenli aralıklarla sektörün ihracat performansını raporlar.

 

Kaynak : https://immib.org.tr/tr/kurumsal

İLGİLİ GÖNDERİLER

×